Terje Haugo, daglig leder                                         Renars  Krumins, forskalling, tømmrer           Odd Runningshaugen forskalling, tømmrer                Einar Bergaplass, tømmrer

Bo Vidar Sortebråten, tømmrer                           Sindre Kollhus Groven, lærling                         Christian Ekse Stensrud, tømmrer                        Knut Kinnebergbråten, tømmrer

Gaute Garnås,  prosjektleder                               Iver Gudbransgard Kollhus, hjelpearbeider         Ole Dag Møllerplass, tømmrer, forskalling                      Morten Bogstad, kontor

Arild Kollhus, forskalling, tømmrer                            Jan Fredrik Fredriksen, tømmrer