Terje Haugo, daglig leder                                         Renars  Krumins, forskalling, tømmrer           Odd Runningshforskalling, tømmrer                Einar Bergaplass, tømmrer

Bo Vidar Sortebråten, tømmrer                           Sindre Kollhus Groven, lærling                         Christian Ekse Stensrud, tømmrer                        Knut Kinnebergbråten, tømmrer

Gaute Garnås,  prosjektleder                               Iver Gudbransgard Kollhus, hjelpearbeider         Ole Dag Møllerplass, tømmrer, forskalling     Morten Bogstad, kontor, styreleder

Arild Kollhus, forskalling, tømmrer                Marit Nestegard Tormodsgard, læring                   Jan Fredrik Fredriksen, tømmrer