Bygg under oppføring

Kraftverk i Riddalen, Ål
Kraftverk i Riddalen, Ål
Vassverk  i Herad for Gol kommune
Vassverk i Herad for Gol kommune
Dam for minikraftverk på Bromma
Dam for minikraftverk på Bromma
Nytt butikk/ kontorbygg Sundrevegen,Ål
Nytt butikk/ kontorbygg Sundrevegen,Ål
Hallingplast
Hallingplast
Bolighus i Kvinnegardslia
Bolighus i Kvinnegardslia
Hallingdal Feriepark, Ål
Hallingdal Feriepark, Ål
Kulu kraftverk på Ål
Kulu kraftverk på Ål
Kulu kraftverk på Ål
Kulu kraftverk på Ål
Kulu kraftverk på Ål
Kulu kraftverk på Ål
Bolighus på Gol
Bolighus på Gol
Bolighus på Gol
Bolighus på Gol
Bolighus på Gol
Bolighus på Gol
PU boliger for Gol kommune
PU boliger for Gol kommune
PU boliger for Gol kommune
PU boliger for Gol kommune
 Dr. Holms på Geilo
Dr. Holms på Geilo
Dr. Holms på Geilo
Dr. Holms på Geilo
På taket på Dr. Holms
På taket på Dr. Holms
Ombyging på Ålingen
Ombyging på Ålingen
Ombygging på Ålingen
Ombygging på Ålingen
Ombygging på Ålingen
Ombygging på Ålingen
Nybuelve kraftverk på Nes
Nybuelve kraftverk på Nes
Nybuelve kraftverk på Nes
Nybuelve kraftverk på Nes
Nybuelve kraftverk på nes
Nybuelve kraftverk på nes
Tverråne kraftverk på Nes
Tverråne kraftverk på Nes
Tverråne kraftverk
Tverråne kraftverk
Tverråne Kraftverk
Tverråne Kraftverk