Sentral godkjenning av foretak
Informasjon om hva sentral godkjenning er

-hva som er hensikten med ordningen

Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for og et tilbud til de fleste foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) § 93 b, jf. §§ 97 og 98 og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) § 16. Spesielt for sentral godkjenning er at foretaket får vurdert sine kvalifikasjoner på forhånd i henhold til om de oppfyller kvalifikasjonskravene i GOF.

En slik "pre-kvalifisering" sparer både foretaket og kommunen for mye tid når det skal søkes om lokal godkjenning for ansvarsrett i et konkret byggetiltak. Foretaket slipper å dokumentere at de oppfyller kravene i GOF ved hver konkrete byggesøknad, og kommunen slipper å vurdere dette hver gang. Kommunen må likevel foreta en vurdering av om det er samsvar mellom sentral godkjenning og tiltaket.