- Bolighus og hytter.

 - Tilbygg.

 - Rehabilitering.

 - Garasjer.

 - Grunnmurer.

 - Søttemurer.

 - Bytte av tak.

 - Bytte av dører og vinduer.