HALLINGBYGG AS - DIN LOKALE BYGGENTREPRENØR

Solid håndverk, stor lokalkunnskap og høy tilgjengelighet er viktige elementer i vår filosofi. Det har gitt oss et solid renommé og et trygt fotfeste i markedet i Hallingdal siden etableringen i 1995. Bak bedriften står fem eiere som alle har lang erfaring i byggebransjen, og som arbeider full tid i felten.
Det gir oss nærhet til våre kunder, stor markedskompetanse og korte beslutningsveier. At mange av våre kunder velger oss nettopp fordi de vet de kan stole på oss, er en tillitserlæring vi verdsetter svært høyt.